Projects

Di News

KONWÓJ
KONWÓJ
Director:Maciej Żak
DP:Michał Sobociński
Production:Jacek Rzehak

DI VIEW
Backup plików - dyski i LTO
Konwersje plików do montażu
Archiwizacja na planie

Digital Intermediate
Montaż
Konforming
Korekcja barwna
Mastering do kina
Mastering UHD i HD
VFX
napisy początkowe i końcowe

 

Mastering DCP