Projects

Di News

POMIĘDZY SŁOWAMI
POMIĘDZY SŁOWAMI
Director:Urszula Antoniak
DP:Lennert Hillege
Production:Opus Film

DI VIEW 

Backup plików - dyski i LTO 

Konwersje plików do montażu 

Archiwizacja na planie

Digital Intermediate 

Montaż 

Konforming 

Korekcja barwna 

Mastering do kina 

Mastering  HD

 Mastering DCP