Projects

Di News

Ślepnąc od świateł
Ślepnąc od świateł
Director:Krzysztof Skonieczny
DP:Michał Englert
Production:HBO/House Media Company

konwersja plików do montażu, di view, back up, archiwizacja

konforming, korekcja, napisy początkowe i końcowe, plik emisyjny HD

archiwizacja