Projects

Di News

1983
1983
Director:Agnieszka Holland/Kasia Adamik/Olga Chajdas/Agnieszka Smoczyńska
DP:Tomasz Naumiuk/Arkadiusz Tomiak/Mateusz Wichłacz
Production:House Media Company

konwersja plików do montażu, di view, back up, archiwizacja

konforming, korekcja, napisy początkowe i końcowe, pliki IMF

archiwizacja