Projects

Di News

UKRYTA GRA
UKRYTA GRA
Director:Lukasz Kośmicki
DP:Paweł Edelman
Production:Watch out Production

konwersja plików do montażu, di view, back up, archiwizacja

konforming, korekcja, napisy początkowe i końcowe, master DCP 4K, master TV

archiwizacja