Projekty

Di News

KRÓL ŻYCIA
KRÓL ŻYCIA
Reżyseria:Jerzy Zieliński
Zdjęcia:Jan Holoubek PSC
Produkcja:Agora

DI VIEW
Backup plików - dyski i LTO
Konwersje plików do montażu
Archiwizacja na planie

Digital Intermediate
Konforming
Korekcja barwna
Mastering do kina
VFX
 

Mastering DCP
Kopie cyfrowe
Dystrybucja cyfrowa